Uutiset
27.8.2012

Ratsuväen perinteiden jatkaminen / Jäsenten mielipiteitä halutaan kuulla


Ratsuväen perinteiden jatkaminen on nyt esillä keskusteluissa, kun päätökset
Lahden varuskunnan lakkauttamisesta on tehty.

Ratsuväen perinteiden sijoituspaikasta ei ole vielä tehty päätöksiä Hämeen ratsujääkärirykmentin lakkauttamisen jälkeen. Asiaa on selvitetty ja työstetty aktiivisesti ratsumieskillassa. Enmmistö hallituksessa näyttäisi nyt olevan sen kannalla, että ratsuväen perinteiden vaaliminen tulisi siirtää johonkin toimivaan varuskuntaan. Keskusteluissa vaihtoehtoina on esitetty lähinnä Etelä-Suomen varuskuntia. Hallitus harkitsee nyt kirjallista kannanottoa asian suhteen ratsumieskillan hallitukselle. Pyydänkin kaikkia, joilla on näkemyksiä asiasta ja toimintatavoista, esittämään ne mahdollisimman pian osoitteella info@ratsuvaenkilta.fi. Näin saatuja näkemyksiä tullaan hyödyntämään kannanottoa laadittaessa. Hakkaa Päälle! Markus Rautiainen Hämeen Eskadroonan päällikkö